sản xuất gỗ

Ngành gỗ nỗ lực vượt khó

CSVN – Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng năm 2022 các đơn vị chế biến gỗ trực thuộc VRG đã nỗ lực vượt khó hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu như doanh

Tập đoàn sẽ xây dựng thương hiệu gỗ VRG

CSVN – Một trong những nhiệm vụ then chốt đặt ra tại Hội nghị Định hướng phát triển ngành gỗ được tổ chức vào ngày 19/8 là trong thời gian tới Tập đoàn sẽ xây

Xuất khẩu gỗ với nỗi lo lạm phát ở Mỹ

CSVNO – Mỹ là thị trường lớn nhất của xuất khẩu gỗ Việt Nam. Vì vậy, lạm phát tăng cao tại thị trường đang ảnh hưởng không nhỏ tới ngành gỗ. Những tháng đầu năm

Vượt Covid, ngành gỗ thắng lợi

CSVN – Đại dịch Covid-19 tác động không nhỏ nhưng năm 2021 các đơn vị chế biến gỗ trực thuộc VRG đã đạt được những con số khá ấn tượng với tổng doanh thu ước

Ngành gỗ nỗ lực vượt khó

CSVN – Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng năm 2022 các đơn vị chế biến gỗ trực thuộc VRG đã nỗ lực vượt

Vượt Covid, ngành gỗ thắng lợi

CSVN – Đại dịch Covid-19 tác động không nhỏ nhưng năm 2021 các đơn vị chế biến gỗ trực thuộc VRG đã đạt được những