sản xuất cao su

Sản xuất cao su từ cây cúc sa mạc (guayule)

CSVNO – Các nhà nghiên cứu của Đại học Arizona đang hợp tác với Bridgestone Americas Inc. để phát triển một loại cao su tự nhiên mới từ một nguồn bền vững hơn và có

Giảm HAS trong sản xuất SVR CV 50, 60

CSVN – Từ thực tế công việc, anh Nguyễn Văn Trường – Quản đốc Nhà máy Chế biến cao su Bố Lá, Công ty CPCS Phước Hòa đã cải tiến giảm HAS sử dụng trong