quốc tế thiếu nhi 1/6

Sáng tạo tổ chức Quốc tế thiếu nhi

CSVNO – Đó là việc phát động cho các em vẽ tranh phòng chống Covid -19 của Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su. Hàng năm cứ vào dịp ngày Quốc tế thiếu