Phước Hòa

Tay nghề thợ giỏi Phước Hòa tăng cao

Đánh giá của Ban tổ chức Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ Công ty CPCS Phước Hòa vào ngày 30 – 31/10 tại Nông trường Tân Hưng, năm nay tay nghề của công nhân