Phùng Thanh La

“Tình ca cao su”

Bến bờ thơ  Chẳng ai định nghĩa được thơ Trong thơ lãng mạn, bến bờ chẳng đâu, Tình đời hạnh phúc, khổ đau Còn thơ lan tỏa biết đâu là bờ.   Một thời da

“Tình ca cao su”

Bến bờ thơ  Chẳng ai định nghĩa được thơ Trong thơ lãng mạn, bến bờ chẳng đâu, Tình đời hạnh phúc, khổ đau Còn thơ

“Tình ca cao su”

Bến bờ thơ  Chẳng ai định nghĩa được thơ Trong thơ lãng mạn, bến bờ chẳng đâu, Tình đời hạnh