ổn định

Ổn định nhờ chịu thương chịu khó

CSVN – Đó là gương vợ chồng anh Thân Ngọc Sâm và chị Lê Thị Thu Hiền, công nhân Đội 2, Nông trường (NT) Sông Giêng, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận. Anh

Lao động mùa cạo 2017: đã ổn định

CSVN – Mùa cạo năm 2016, giá cao su ở mức thấp dẫn đến nhiều công nhân (CN) nghỉ việc, gây khó khăn cho các đơn vị khi sắp xếp lao động (LĐ) trước vụ

Truông Bát ngày về

CSVN – Được thành lập từ 1997, nằm trên địa phận thị tứ Truông Bát, xã Hà Linh (Hương Khê, Hà Tĩnh), Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh có tiền thân là lâm

Truông Bát ngày về

CSVN – Được thành lập từ 1997, nằm trên địa phận thị tứ Truông Bát, xã Hà Linh (Hương Khê, Hà Tĩnh), Công ty TNHH

Truông Bát ngày về

CSVN – Được thành lập từ 1997, nằm trên địa phận thị tứ Truông Bát, xã Hà Linh (Hương Khê,