Nuôi chồng ăn học

Nàng Châu Long thời hiện đại

CSVN – 15 năm làm công nhân cao su nuôi chồng ăn học lên đến chức bí thư xã. Đó là câu chuyện của chị Rah Lan Thanh, công nhân NT Ia Glai (Cao su