NT Bình Sơn

Nghĩa tình ở một tổ Công đoàn

CSVN – Hoạt động CĐ của Tổ 4, Đội 1, NT Bình Sơn, TCT CS Đồng Nai luôn được đánh giá cao và đứng đầu trong đơn vị. Nắm bắt chủ trương của CĐ cấp