NT Bến Củi

Sáng kiến giá trị của một thợ giỏi

CSVN – Liên tục nghiên cứu, thử tới thử lui, cuối cùng cô công nhân Nguyễn Thị Mỹ Dung đã tìm ra một cách làm mới về vệ sinh chén hứng mủ đầy thuyết phục Làm