Nông trường Xa Cam

Năng suất cao nhờ tận thu mủ tốt

CSVN – Trong những năm qua, ban lãnh đạo Nông trường Xa Cam (Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long) đã đề ra nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị đổi mới công tác quản

Người bảo vệ tận tâm

CSVN – Hoàn thành nghĩa vụ quân sự từ Campuchia trở về, cựu chiến binh Vương Công Tiến về địa phương vào làm trợ lý bảo vệ tại Nông trường Xa Cam – Công ty Cao su Bình

Người bảo vệ tận tâm

CSVN – Hoàn thành nghĩa vụ quân sự từ Campuchia trở về, cựu chiến binh Vương Công Tiến về địa phương vào làm trợ lý bảo vệ

Người bảo vệ tận tâm

CSVN – Hoàn thành nghĩa vụ quân sự từ Campuchia trở về, cựu chiến binh Vương Công Tiến về địa phương vào