Niềm vui của công nhân

Cao su Hà Giang bắt đầu cho mủ

CSVN – Tháng 5/2019 đánh dấu cột mốc quan trọng đối với cây cao su trên vùng đất Hà Giang. Đây là thời điểm hàng trăm ha cao su của Công ty CPCS Hà Giang

Cao su Hà Giang bắt đầu cho mủ

CSVN – Tháng 5/2019 đánh dấu cột mốc quan trọng đối với cây cao su trên vùng đất Hà Giang. Đây là thời điểm hàng