người lao động

Hãy lắng nghe ý kiến người lao động

CSVN – Thời gian qua, cũng như nhiều người lao động khác, anh chị em công nhân (CN) chúng tôi rất quan tâm theo dõi thông tin CN ở Công ty TNHH Pou Yuen Việt

Khen thưởng phải hướng về công nhân

CSVN – Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, NLĐ trực tiếp SXKD, khen thưởng kịp thời, chính xác, minh bạch, thực chất.  Đó là một trong những nội dung đổi

Cùng công nhân vượt khó

CSVN – Mặc dù gặp nhiều yếu tố bất lợi do giá mủ trên thị trường liên tục xuống thấp, nhưng Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh vẫn cố gắng thực hiện đầy

Thông hiểu để chia sẻ

Vừa qua tại Gia Lai, CĐ Cao su VN tổ chức hội nghị tập huấn quy chế đối thoại trong doanh nghiệp cho lãnh đạo và cán bộ, tổ trưởng CĐ các công ty Tây

Cùng công nhân vượt khó

CSVN – Mặc dù gặp nhiều yếu tố bất lợi do giá mủ trên thị trường liên tục xuống thấp, nhưng Công ty TNHH MTV

Thông hiểu để chia sẻ

Vừa qua tại Gia Lai, CĐ Cao su VN tổ chức hội nghị tập huấn quy chế đối thoại trong doanh nghiệp cho lãnh đạo

Cùng công nhân vượt khó

CSVN – Mặc dù gặp nhiều yếu tố bất lợi do giá mủ trên thị trường liên tục xuống thấp,