nghiệp vụ

Đoàn Thanh niên VRG tập huấn ở Lào

CSVNO – Trong 3 ngày (10 – 12/4) tại Công ty CP Cao su Việt Lào, ĐTN VRG đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội và