nghiên cứu khoa học

Đam mê, sáng tạo nghiên cứu khoa học

CSVN – Hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua, Viện Nghiên cứu Cao su VN đã đẩy mạnh triển khai

Kỹ sư trẻ đam mê nghiên cứu khoa học

CSVN – Đến Xí nghiệp Cơ khí Chế biến 30/4, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long tìm gặp anh Trọng, mọi người đều nói “Trọng khoa học” phải không? Anh là kỹ sư