năng suất 2 tấn/ha

Đơn vị điển hình trong Câu lạc bộ 2 tấn

CSVN – 11 năm liên tiếp duy trì năng suất vườn cây bình quân trên 2 tấn/ha, thành quả rất đáng tự hào của tập thể CB.CNVC-LĐ Nông trường Bến Củi. Kết quả trên là