mưa trên miền đất đỏ

Mưa trên miền đất đỏ

CSVN – Tháng 7 với những cơn mưa dài không dứt. Ở xứ này, mỗi năm vào mùa mưa cao điểm là vậy. Những con đường đất đỏ bụi mù đã được thay bằng những

Mưa trên miền đất đỏ

CSVN – Tháng 7 với những cơn mưa dài không dứt. Ở xứ này, mỗi năm vào mùa mưa cao điểm là vậy. Những con