mái ấm CĐ

Thêm mái ấm CĐ cho CNLĐ

CSVN – Thực hiện chương trình nhà ở Mái ấm CĐ, ngày 13/11, Ban Thường vụ CĐ Cao su Đồng Nai đã trao tặng 2 căn nhà Mái ấm CĐ, trị giá 30 triệu đồng/căn

Trao nhà Mái ấm CĐ cho công nhân

 CSVNO – Ngày 16/10, thay mặt lãnh đạo Công đoàn (CĐ) CSVN, ông Lương Văn Quý – UVTV  CĐ CSVN đã phối hợp với CĐ Cao su Kon Tum trao tặng căn nhà Mái ấm CĐ cho công

Thêm mái ấm CĐ cho CNLĐ

CSVN – Thực hiện chương trình nhà ở Mái ấm CĐ, ngày 13/11, Ban Thường vụ CĐ Cao su Đồng Nai đã trao tặng 2

Trao nhà Mái ấm CĐ cho công nhân

 CSVNO – Ngày 16/10, thay mặt lãnh đạo Công đoàn (CĐ) CSVN, ông Lương Văn Quý – UVTV  CĐ CSVN đã phối hợp với CĐ Cao su Kon

Thêm mái ấm CĐ cho CNLĐ

CSVN – Thực hiện chương trình nhà ở Mái ấm CĐ, ngày 13/11, Ban Thường vụ CĐ Cao su Đồng