lịch sử

Dòng chảy của đời người

CSVN – Mùa thu năm 2019, toàn ngành hướng về Phú Riềng, nơi diễn ra nhiều sự kiện chào mừng kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành cao su. PV Tạp chí CSVN tìm đến

Thủ đoạn của chủ đồn điền

CSVN – Một số cai muốn ngoi lên xu-vây-dăng để được hưởng quyền lợi cao hơn, nên đối với công nhân, chúng thẳng tay đàn áp, còn đối với bọn chủ, chúng sẵn sàng quỳ

Thủ đoạn của bọn mộ phu

CSVN – Đối với người dân phu được tuyển mộ, các chủ đồn điền cao su thực hiện một sự quản lý chặt chẽ ngay sau khi họ ký tên vào giấy giao kèo (contrat).

Dòng chảy của đời người

CSVN – Mùa thu năm 2019, toàn ngành hướng về Phú Riềng, nơi diễn ra nhiều sự kiện chào mừng kỷ niệm 90 năm truyền

Thủ đoạn của chủ đồn điền

CSVN – Một số cai muốn ngoi lên xu-vây-dăng để được hưởng quyền lợi cao hơn, nên đối với công nhân, chúng thẳng tay đàn

Thủ đoạn của bọn mộ phu

CSVN – Đối với người dân phu được tuyển mộ, các chủ đồn điền cao su thực hiện một sự quản lý chặt chẽ ngay