lịch sử ngành cao su

Cạo mủ cao su: Nhìn lại lịch sử

CSVN – Năm 1897, sau nhiều lần di nhập và trồng thử nghiệm thất bại, cây cao su đã có mặt tại Việt Nam. Từ đó người Pháp dần dần chiếm đất thành lập các