lập gia đình muộn

Buồn vì con không chịu lập gia đình

Anh Đức Trung thân mến! Tôi năm nay 55 tuổi, cuối năm về hưu. Chồng tôi 62 tuổi, về hưu đã được 2 năm. Vợ chồng tôi cùng quê miền Trung, vào miền Đông Nam