làng Sen

Đây sen quê Bác

CSVN – Làng Sen quê Bác! Cảm giác thật thân thuộc mỗi khi ai đó nhắc đến, và trong tôi cảm giác thân thuộc ấy chính là cảm xúc lắng đọng, dâng trào, là tâm hồn

Về Làng Sen nhớ nắng Ba Đình

CSVN – “Từ Làng Sen đã tỏa làn hương thơm ngát /Hương đóa sen thanh bạch Hồ Chí Minh”, những ca từ ngọt ngào mang âm hưởng dân ca đưa chúng tôi về thăm xứ

Đây sen quê Bác

CSVN – Làng Sen quê Bác! Cảm giác thật thân thuộc mỗi khi ai đó nhắc đến, và trong tôi cảm giác thân thuộc ấy

Về Làng Sen nhớ nắng Ba Đình

CSVN – “Từ Làng Sen đã tỏa làn hương thơm ngát /Hương đóa sen thanh bạch Hồ Chí Minh”, những ca từ ngọt ngào mang

Đây sen quê Bác

CSVN – Làng Sen quê Bác! Cảm giác thật thân thuộc mỗi khi ai đó nhắc đến, và trong tôi