kỳ tích

Kỳ tích Chư Sê Kampong Thom

CSVN – 18.204 ha đất rừng tạp thuộc địa phận 3 tỉnh Kampong Thom, Siêm Riệp và Preh Vihear, Vương quốc Campuchia chỉ trong vòng 5 năm đã được biến thành một vùng cao su bát ngát,

Kỳ tích Chư Sê Kampong Thom

CSVN – 18.204 ha đất rừng tạp thuộc địa phận 3 tỉnh Kampong Thom, Siêm Riệp và Preh Vihear, Vương quốc Campuchia chỉ trong vòng 5

Kỳ tích Chư Sê Kampong Thom

CSVN – 18.204 ha đất rừng tạp thuộc địa phận 3 tỉnh Kampong Thom, Siêm Riệp và Preh Vihear, Vương quốc