khu vực Tây nguyên

Cao su Ea H’leo về đích sớm gần 2 tháng

CSVNO – Theo thông tin từ Ban Quản lý kỹ thuật VRG, tính đến ngày 5/11, Cao su Ea H’leo đã hoàn thành kế hoạch sản lượng VRG giao, khai thác được 5.511 tấn, đạt

Tự tin nhập cuộc ngày hội lớn

CSVN – Thợ giỏi khu vực Tây Nguyên hiện đang nắm giữ danh hiệu “Bàn tay vàng” 2 kỳ liên tục và nhiều danh hiệu khác của Hội thi cấp ngành. Với thành tích ấn

Tìm giải pháp cạo tận thu hiệu quả

CSVNO – Các đơn vị khu vực Tây Nguyên đã chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn và cách làm về chế độ cạo tận thu trên vườn cây chuẩn bị thanh lý tại Hội thảo “Hiện