Khối thi đua Duyên hải miền Trung

Sáp nhập Khối thi đua Duyên hải miền Trung

CSVNO – Ngày 23/11, Khối thi đua Duyên hải miền Trung 2 đã tổ chức Hội nghị tổng kết trực tuyến và sáp nhập Khối thi đua Duyên hải miền Trung. Điểm cầu chính được