"khai thác 6 tháng"
Trao thưởng cho các tập thể hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm Cao su Chư Pah khai thác trên 2.800 tấn mủ

CSVNO – Theo báo cáo tại hội nghị sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối…

Về đầu trang