IRSG

IRSG hỗ trợ nghiên cứu sự bền vững ngành cao su

CSVNO – Nhóm Nghiên cứu Cao su Quốc tế (International Rubber Study Group, IRSG) cho biết đã ký kết hợp tác với Đại học Công nghệ Nanyang (Nanyang Technological University) Singapore để thực hiện các