"hợp đồng dài hạn"
Đóng gói sản phẩm tại Nhà máy chế biến Bến Súc - Công ty TNHH
MTV Cao su Dầu Tiếng

Tiêu thụ sản phẩm phải là nhiệm vụ trọng tâm

CSVN – Công tác thị trường, tiêu thụ sản phẩm, xuất khẩu, xây dựng thương hiệu phải được xem là nhiệm vụ trọng tâm của doanh nghiệp. Đây là vấn đề sống còn, nhất…

Phơi mủ tờ tại Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum

Tìm kiếm thị trường mới: Khó nhưng phải làm

CSVN Xuân – Tại Tây Nguyên, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông là đơn vị có được lượng khách hàng truyền thống và ổn định nhất. Đây cũng là đơn vị…

thitruong

Điều chỉnh chỉ tiêu ký hợp đồng dài hạn

Trước tình hình khó khăn trong công tác tiêu thụ cao su, lãnh đạo VRG đã thống nhất điều chỉnh việc ký hợp đồng dài hạn (HĐDH) của các công ty miền Đông…

Về đầu trang