Hội thi An toàn vệ sinh lao động

45 thí sinh thi an toàn vệ sinh viên giỏi

CSVNO – 45 thí sinh của 9 đơn vị trên địa bàn Tây Nguyên đã bước vào vòng thi đầu tiên của Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” lần thứ IV năm 2020