hội nghị người lao động

Geru Star cải thiện điều kiện làm việc

CSVNO – Điều kiện làm việc được cải thiện tốt hơn; đảm bảo đầy đủ các quyền lợi; bổ sung thỏa ước lao động tập thể với nhiều điểm có lợi hơn cho người lao

VRG luôn đảm bảo tăng trưởng hàng năm

CSVNO – Đó là nhận định của TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận tại Hội nghị Người lao động Công ty mẹ Tập đoàn, tổ chức ngày 16/3. Hiện tại, Công ty mẹ Tập đoàn có