học giỏi vượt khó

Nâng bước con em lao động vượt khó

CSVN – 4 năm qua, đã có 2.931 con CBCNVC-LĐ ngành cao su trúng tuyển vào các trường đại học và được sự hỗ trợ của Hội Khuyến học 28/10. >> VRG tuyên dương học