hoàn thành

Đua với thời gian

CSVN – Một trong những thông tin mà BBT Tạp chí Cao su chờ đợi để đăng tải ngay trong thời điểm cuối năm, đó là các tập thể, cá nhân hoàn thành kế hoạch (KH) trước

Thi đua vượt kế hoạch chào mừng 85 năm

CSVN – Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm là việc làm thiết thực nhất mà CBCNV-LĐ thực hiện nhằm chào mừng kỷ niệm 85

Thưởng “nóng” hoàn thành sản lượng

Đến đầu tháng 10/2014, đã có một số tập thể, cá nhân tại các đơn vị hoàn thành kế hoạch năm 2014. Tại Công ty Lộc Ninh, tính đến ngày 30/9, đã có 48 CN hoàn thành

Đua với thời gian

CSVN – Một trong những thông tin mà BBT Tạp chí Cao su chờ đợi để đăng tải ngay trong thời điểm cuối năm, đó là

Đua với thời gian

CSVN – Một trong những thông tin mà BBT Tạp chí Cao su chờ đợi để đăng tải ngay trong thời