hoàn thành kế hoạch

Về Mang Yang hôm nay

CSVN – Từ công ty cho đến nông trường, nơi đâu cũng thấy không khí thi đua sôi nổi, chưa đúng 1 năm mà công ty đã tự “làm mới” mình, vươn lên vững vàng

Về Mang Yang hôm nay

CSVN – Từ công ty cho đến nông trường, nơi đâu cũng thấy không khí thi đua sôi nổi, chưa đúng 1 năm mà công

Về Mang Yang hôm nay

CSVN – Từ công ty cho đến nông trường, nơi đâu cũng thấy không khí thi đua sôi nổi, chưa