Hồ Văn Tịnh

Người cán bộ Công đoàn gương mẫu

CSVN – Nếu có đến NT Dầu Giây (TCT CS Đồng Nai), hỏi bất cứ người công nhân (CN) nào thì không ai là không biết anh Hồ Văn Tịnh – một cán bộ có bề dày