hồ tiêu

Hưởng “lộc trời” ở thủ phủ hồ tiêu

CSVN – Từng được mệnh danh là thủ phủ hồ tiêu, nhưng người dân ở huyện Chư Sê cũng có lúc khánh kiệt vì tiêu chết, tiêu mất giá. Nợ nần chồng chất, tha phương

Cao su học hỏi hồ tiêu?

Trong khi giá nhiều loại nông sản xuất khẩu của Việt Nam như: cao su, lúa gạo đang “lao dốc” thì ngành hồ tiêu trong nước liên tiếp giành được những vụ mùa thành công

Cao su học hỏi hồ tiêu?

Trong khi giá nhiều loại nông sản xuất khẩu của Việt Nam như: cao su, lúa gạo đang “lao dốc” thì ngành hồ tiêu trong

Cao su học hỏi hồ tiêu?

Trong khi giá nhiều loại nông sản xuất khẩu của Việt Nam như: cao su, lúa gạo đang “lao dốc”