Hiệu quả sản xuất kinh doanh

Cao su Krông Buk nỗ lực chuyển mình

CSVN – Vài năm trở lại đây, việc liên tục thanh lý vườn cây và nhiều khó khăn khác nên hoạt động SXKD của Cao su Krông Buk gặp nhiều khó khăn. Bước qua năm