Giãn cách

Trên lô ngày giãn cách

CSVN – Làm việc trong ngành cao su gần 20 năm, đây là lần đầu tiên tác nghiệp trên lô chúng tôi mới chứng kiến bầu không khí lao động yên ắng đến lạ thường.

Trên lô ngày giãn cách

CSVN – Làm việc trong ngành cao su gần 20 năm, đây là lần đầu tiên tác nghiệp trên lô chúng tôi mới chứng kiến

Trên lô ngày giãn cách

CSVN – Làm việc trong ngành cao su gần 20 năm, đây là lần đầu tiên tác nghiệp trên lô