giải thưởng Cao su VN

Bình xét giải thưởng Cao su VN

     Để kịp thời vinh danh những CBCNV – LĐ có thành tích đặc biệt xuất sắc nhân kỷ niệm 85 năm truyền thống Ngành Cao su VN, ngày 25/8, CĐ Cao su VN

Bình xét giải thưởng Cao su VN

     Để kịp thời vinh danh những CBCNV – LĐ có thành tích đặc biệt xuất sắc nhân kỷ niệm 85 năm truyền thống