giá thành

Phối hợp để có sự vận hành giá ổn định

Đó là một trong những giải pháp được lãnh đạo Tập đoàn đề ra để đối phó với tình trạng “phá giá” nhằm bán được hàng của giới cao su tiểu điền khi thị trường