giá cao su

Giá dầu và giá cao su cùng tăng

CSVNO – Giá dầu thô tăng 5,5%, lên 40,84 USD/thùng; cộng thêm thông tin 3 nước xuất khẩu cao su lớn nhất thế giới là Thái Lan, Indonesia và Malaysia chính thức cắt giảm xuất

Giá dầu và giá cao su cùng tăng

CSVNO – Giá dầu thô tăng 5,5%, lên 40,84 USD/thùng; cộng thêm thông tin 3 nước xuất khẩu cao su lớn nhất thế giới là