giá cao su

Giá cao su giữ đà tăng

CSVNO – Giá cao su ngày 17/8 ghi nhận sàn giao dịch châu Á (bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc) tăng nhẹ. Triển vọng thị trường cao su Nhật Bản không chắc chắn do

Giá cao su giữ đà tăng

CSVNO – Giá cao su ngày 17/8 ghi nhận sàn giao dịch châu Á (bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc) tăng nhẹ. Triển vọng