"dự thảo luật trồng trọt"
Việc ban hành Luật Trồng trọt là cần thiết nhằm tạo bước phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp.

Luật Trồng  trọt: Tạo hành lang phát triển ngành theo chuỗi giá trị

CSVN – Theo ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Dự thảo Luật Trồng trọt hướng tới khắc phục những hạn chế…

Về đầu trang