đông nam bộ

Quyết tâm đạt thành tích cao

CSVN – Ngay sau Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cấp cơ sở, các đơn vị đã tuyển chọn được đội thợ giỏi ưu tú nhất để tiếp tục rèn luyện tham gia

Quyết tâm đạt thành tích cao

CSVN – Ngay sau Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cấp cơ sở, các đơn vị đã tuyển chọn được đội thợ giỏi