đời sống công nhân

Đời sống công nhân ổn định hơn

CSVN – Chủ trương đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế gia đình trong NLĐ, được CĐ CSVN triển khai thành Nghị quyết 6a. Từ phong trào này, nhiều mô hình kinh tế được

Những mô hình chăn nuôi hiệu quả cao

CSVN – Với thu nhập tiền triệu mỗi tháng từ hoạt động chăn nuôi, nhiều gia đình CN ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên làm giàu. Hiệu quả cao từ những mô

Mô hình khoán vẫn phát huy giá trị

CSVN – Luôn gắn bó với cây cao su, cũng là người giữ cương vị lãnh đạo cao nhất của Cao su Bình Long lâu nhất (1982 – 1998), cho đến khi nghỉ hưu, ông

Đổi đời khi vào vùng cao su lập nghiệp

CSVN – Ngày cả gia đình dắt díu nhau từ Thái Bình vào Bình Phước lập nghiệp, cụ Nguyễn Thị Nở chỉ mong sao thoát khỏi cảnh đói ăn. Phát quang rừng làm rẫy, trồng

Nỗ lực giữ chân người lao động

CSVN – Trước tình trạng biến động lao động diễn ra thường xuyên, các công ty đang tập trung nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp, vừa tuyên truyền ổn định tư tưởng, vừa tăng