"Đoàn TN Cao su Kon Tum"
Bí Thư Đoàn Công ty Lê Bảo Long tặng giấy khen cho các đoàn viên

ĐTN Cao su Kon Tum: Nhiều hoạt động tiêu biểu trong lao động sản xuất

CSVNO – Năm 2018, trong phong trào hoạt động Đoàn, ĐTN Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum  có nhiều hoạt động tiêu biểu nổi bật, đặc biệt là trong phong trào…

Về đầu trang