đầu tư

Nuông chiều doanh nghiệp nước ngoài

CSVN – Phát ngôn đầy thách thức: “Chọn đánh bắt cá tôm hay chọn nhà máy thép” của ông Chu Xuân Phàm – Phó Giám đốc đối ngoại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp

“Vàng trắng” đã chảy tại Campuchia

CSVN Xuân – Chương trình trồng cao su của VRG ở Campuchia (CPC) đã đem lại những thành quả ban đầu, khi dòng mủ đã chảy và ra đời những sản phẩm cao su đầu