Đảng bộ VRG

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống

CSVN Xuân – Năm 2015, đánh dấu sự kiện chính trị quan trọng, đó là Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ VIII thành công tốt đẹp, khép lại một nhiệm kỳ với những dấu