Đại hội Đảng

Lợi nhuận 5 năm KCN Hố Nai gần 20 tỷ

 CSVNO – Ngày 5/6, Chi bộ Công ty Cp KCN Hố Nai tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Hà Văn Khương – Uỷ viên BTV