Đai hội Công đoàn Cao su Việt Nam

Khí thế và kỳ vọng mới

CSVN – Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 là sự kiện chính trị đặc biệt đối với tổ chức Công đoàn và phong trào công

Khí thế và kỳ vọng mới

CSVN – Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 là sự kiện chính trị đặc biệt