"Đại diện tổ chức Oxfam"
Đại diện tổ chức Oxfam, PanNature và VRG thể hiện cam kết sau khi ký biên bản ghi nhớ hợp tác vào ngày 29/5. Ảnh: Vũ Phong

Cam kết đồng hành cùng VRG phát triển bền vững

CSVN – VRG vừa công bố Chương trình  phát triển bền vững. Đây là lời cam kết mạnh mẽ, nhằm hướng tới hình ảnh của một doanh nghiệp (DN) hàng đầu trong lĩnh…

Về đầu trang