công nhân dân tộc

A Yung hát hay đàn giỏi

CSVN – Là hạt nhân trong công tác Đoàn, cũng là giọng nam chính trong trong các tiết mục, chương trình nghệ thuật quần chúng của Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang, A

Bốn mươi mùa rẫy ngày càng thêm vui!

CSVN – Khi có người hỏi năm nay được bao nhiêu cái tuổi?, chị Siu HBấp, một công nhân người dân tộc Ja T Ia HLốp, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê cười:

A Yung hát hay đàn giỏi

CSVN – Là hạt nhân trong công tác Đoàn, cũng là giọng nam chính trong trong các tiết mục, chương trình nghệ thuật quần chúng

A Yung hát hay đàn giỏi

CSVN – Là hạt nhân trong công tác Đoàn, cũng là giọng nam chính trong trong các tiết mục, chương